Vår uppförandekod

MIPS affärsmodell bygger på att vi arbetar som ett ingrediensvarumärke (eng. ”ingredient brand”). Vårt varumärke och dess goda rykte är en av våra viktigaste tillgångar och nyckeln till framgång. Ryktet grundar sig på vår högkvalitativa lösning vilken underlättar för människor att leva aktiva liv, men också på hur vi på ett ansvarsfullt sätt agerar i förhållande till omvärlden.

Uppförandekoden ger vägledning till hur vi som företag och våra medarbetare på ett etiskt sätt ska agera. Vi uppmanar medarbetare, leverantörer och andra externa samarbetspartners att rapportera varje misstanke om brott mot vår uppförandekod till compliance@mipsprotection.com.

KOMPLETT UPPFÖRANDEKOD