Styrelsen

MIPS styrelse består av sex stämmovalda ledamöter

Magnus Welander

Styrelseordförande sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.


Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag

Koncernchef Thule Group.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Envirotainer, olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien. Styrelsemedlem i MIPS AB.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pär Arvidsson

Styrelsemedlem sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.


Född 1960. Fil mag University of California, Berkeley. MBA från Harvard Business School.

Aktuella uppdrag

Styrelseordförande och Vd för Wcities International, Inc. MD för Snowshoe Capital LLC. Styrelseledamot i Perfect Search Corporation.

Utvalda historiska uppdrag

Partner i Strategic Decisions Group, konsult hos McKinsey & Co. Grundare och Managing Partner för Gamechange Ventures.

innehav i bolaget

189 000 aktier genom bolag
50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas rahmn

Styrelsemedlem sedan 2010. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag

VD och ägare Rafn Advice AB. Styrelseledamot i Apica AB. Styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Utvalda historiska uppdrag

Partner KTH Chalmers Capital.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare..


Jenny Rosberg

Styrelsemedlem sedan 2018. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1966, MBA från Stockholms Handelshögskola.

Aktuella uppdrag

VD i ROPA Management AB.
Styrelsemedlem i Länsförsäkringar Stockholm, styrelsemedlem i AB Persson Invest samt styrelsemedlem i Pepins Group AB (publ).

Utvalda historiska uppdrag

Styrelsemedlem i NetEnt AB (publ), styrelsemedlem i Nordax Group AB (publ) och Nordax Bank AB (publ), Senior Vice President på Nasdaq OMX Group Inc. Styrelsemedlem i Eastnine AB (publ), Claremont AB och Hanza Holding AB (publ).

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pernilla Wiberg

Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1970. Treårig samhällsvetenskaplig linje. Ekonomistudier, Högskolan i Borlänge.

Aktuella uppdrag

Ägare av Pernilla Wiberg Sport Promotion. Minoritetsägande i Hotell Idre Sweden. Styrelseledamot i OS-aktivas förening (WOA). Ordförande i en arbetsgrupp i Internationella skidförbundet.

Utvalda historiska uppdrag

Vinnare av två OS-guld, fyra VM-guld och 24 världscuptävlingar i alpin skidåkning.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.