Styrelsen

MIPS styrelse består av sju stämmovalda ledamöter

BENGT BARON

Styrelseordförande sedan 2011. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1962. Fil mag och MBA från University of California, Berkeley.

Aktuella uppdrag

Styrelsemedlem i Thule Group AB (publ.) och AAK AB. styreleseordförande i Enzymatica AB. Styrelseordförande i 5653 Sweden AB.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Cloetta, Vd för V&S Vin & Sprit AB, konsult hos McKinsey & Co. Styrelseledamot Nordnet.

innehav i bolaget

316 000 aktier
100 000 optioner
Avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pär Arvidsson

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1960. Fil mag University of California, Berkeley. MBA från Harvard Business School.

Aktuella uppdrag

Styrelseordförande och Vd för Wcities International, Inc. MD för Snowshoe Capital LLC.

Utvalda historiska uppdrag

Partner i Strategic Decisions Group, konsult hos McKinsey & Co. Grundare och Managing Partner för Gamechange Ventures.

innehav i bolaget

189 000 aktier genom bolag
50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jacob Gunterberg

Styrelsemedlem sedan 2008. Ordförande i revisionsutskottet.


Född 1967. Civilekonom från Lunds Universitet.

Aktuella uppdrag

Partner på HealthCap Advisor AB. Styrelseordförande i JUSG AB. Styrelseledamot i HealthCap Holdings GP AB, HealthCap Annex Fund I-II Bis GP AB, EllAug AB, Tova Skrenen Stockholm AB, HealthCap Aero Holdings GP AB, Ancilla AB, HealthCapo orx Holdings GP AB och Trimb Holding AB.

Utvalda historiska uppdrag

Erfarenhet av företagsfinansiering från ABB Aros Fondkommission och Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB.

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Terrance G. Lee

Styrelsemedlem sedan 2016. Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1949. Enskilda kurser, Weber State University, Ogden USA.

Aktuella uppdrag

Styrelseordförande för BRG Sports och Bell Technology Acquisition, LLC, Inc. Styrelseledamot för Hayden Capital Investments LLC och Mission Capital Investments LLC. Medlem och styrelseledamot, Lee Capital Investments LLC. Vd Lee Family Foundation Inc.

Utvalda historiska uppdrag

CEO Easton Bell Sports och CEO BRG Sports.

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större
aktieägare.

Jonas rahmn

Styrelsemedlem sedan 2010. Ordförande i ersättningsutskottet.


Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag

VD och ägare Rafn Advice AB. Styrelseledamot i Apica AB. Styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Utvalda historiska uppdrag

Partner KTH Chalmers Capital.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare..

Magnus Welander

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag

Koncernchef Thule Group.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Envirotainer, olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pernilla Wiberg

Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1970. Treårig samhällsvetenskaplig linje. Ekonomistudier, Högskolan i Borlänge.

Aktuella uppdrag

Ägare av Pernilla Wiberg Sport Promotion. Minoritetsägande i Hotell Idre Sweden. Styrelseledamot i OS-aktivas förening (WOA). Ordförande i en arbetsgrupp i Internationella skidförbundet.

Utvalda historiska uppdrag

Vinnare av två OS-guld, fyra VM-guld och 24 världscuptävlingar i alpin skidåkning.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.