Styrelsen

MIPS styrelse består av sju stämmovalda ledamöter

BENGT BARON

Styrelseordförande sedan 2011. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1962. Fil mag och MBA från University of California, Berkeley.

Aktuella uppdrag

Styrelsemedlem i Thule Group AB (publ), Aligro Management AB, styrelseordförande i Enzymatica AB.

Utvalda historiska uppdrag

Styrelseordförande ifoodbag AB. Vd för Cloetta, Vd för V&S Vin & Sprit AB, konsult hos McKinsey & Co. Styrelseledamot Nordnet.

innehav i bolaget

316 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pär Arvidsson

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1960. Fil mag University of California, Berkely. MBA från Harvard Business School.

Aktuella uppdrag

Styrelseordförande och Vd för Wcities International, Inc. MD för Snowshoe Capital LLC.

Utvalda historiska uppdrag

Partner i Strategic Decisions Group, konsult hos McKinsey & Co. Grundare och Managing Partner för Gamechange Ventures.

innehav i bolaget

189 000 aktier genom bolag

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jacob Gunterberg

Styrelsemedlem sedan 2008. Ordförande i revisionsutskottet.


Född 1967. Civilekonom från Lunds Universitet.

Aktuella uppdrag

Partner på HealthCap Advisor AB. Styrelseordförande i JUSG AB. Styrelseledamot i HealthCap Holdings GP AB, HealthCap Annex Fund I-II Bis GP AB, EllAug AB, Tova Skrener Stockholm AB, HealthCap Aero Holdings GP AB, Ancilla AB, HealthCapo orx Holdings GP AB, Trimb Holding AB och ReVent Medical, Inc.

Utvalda historiska uppdrag

Erfarenhet av företagsfinansiering från ABB Aros Fondkommission och Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB.

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Terrance G. Lee

Styrelsemedlem sedan 2016. Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1949. Enskilda kurser, Weber State University, Ogden USA.

Aktuella uppdrag

Executive Chairman för BRG Sports and for Bell Technology Acquisition, LLC. Koncernchef Easton Bell Sports. Managing member för Hayden Capital Investments LLC och Mission Capital Investments LLC. Medlem och styrelseledamot, Lee Capital Investments LLC. President, Lee Family Foundation, Inc.

Utvalda historiska uppdrag

Diverse uppdrag i ledningen för Wilson Sporting Goods. Vd och koncernchef Bell Sports.

innehav i bolaget

Inget

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas rahmn

Styrelsemedlem sedan 2010. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag

Investment Manager på KTH Seed Capital KB. Styrelseordförande i Apica AB. Styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Utvalda historiska uppdrag

Styrelseledamot i myFC Holding AB (publ).

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Magnus Welander

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag

Koncernchef Thule Group.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Envirotainer, olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pernilla Wiberg

Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1970. Treårig samhällsvetenskaplig linje. Ekonomistudier, Högskolan i Borlänge.

Aktuella uppdrag

Ägare av Pernilla Wiberg Sport Promotion Ltd. Minoritetsägande i Hotell Idre Sweden. Styrelseledamot i OS-aktivas förening (WOA). Ordförande i en arbetsgrupp i Internationella skidförbundet.

Utvalda historiska uppdrag

Vinnare av två OS-guld, fyra VM-guld och 24 världscuptävlingar i alpin skidåkning.

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.