Styrelsen

MIPS styrelse består av sju stämmovalda ledamöter

BENGT BARON

Styrelseordförande sedan 2011. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1962. Fil mag och MBA från University of California, Berkeley.

Aktuella uppdrag

Styrelsemedlem i Thule Group AB (publ.) och AAK AB. styreleseordförande i Enzymatica AB. Styrelseordförande i 5653 Sweden AB.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Cloetta, Vd för V&S Vin & Sprit AB, konsult hos McKinsey & Co. Styrelseledamot Nordnet.

innehav i bolaget

316 000 aktier
100 000 optioner
Avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pär Arvidsson

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.


Född 1960. Fil mag University of California, Berkeley. MBA från Harvard Business School.

Aktuella uppdrag

Styrelseordförande och Vd för Wcities International, Inc. MD för Snowshoe Capital LLC.

Utvalda historiska uppdrag

Partner i Strategic Decisions Group, konsult hos McKinsey & Co. Grundare och Managing Partner för Gamechange Ventures.

innehav i bolaget

189 000 aktier genom bolag
50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas rahmn

Styrelsemedlem sedan 2010.


Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag

VD och ägare Rafn Advice AB. Styrelseledamot i Apica AB. Styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Utvalda historiska uppdrag

Partner KTH Chalmers Capital.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare..


Jenny Rosberg

Styrelsemedlem sedan 2018. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1966, MBA från Stockholms Handelshögskola.

Aktuella uppdrag

VD i ROPA Management AB. Styrelsemedlem i NetEnt AB (publ), styrelsemedlem i AB Persson Invest samt styrelsemedlem i Pepins Group AB (publ).

Utvalda historiska uppdrag

Styrelsemedlem i Nordax Group AB (publ) och Nordax Bank AB (publ), Senior Vice President på Nasdaq OMX Group Inc. Styrelsemedlem i Eastnine AB (publ), Claremont AB och Hanza Holding AB (publ).

innehav i bolaget

Inget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Greg Shapleigh

Styrelsemedlem sedan 2018. Styrelsemedlem sedan 2018.


Född 1968, B.A, Liberal Arts, De Pauw University

Aktuella uppdrag

Managementkonsult inom cykel, snösport och rekreationsindustrin. Greg Shapleigh har konsultuppdrag med MIPS AB.

Utvalda historiska uppdrag

Vice President och General Manager för Sport Protection Business Unit vid Vista Outdoor. Executive Vice President och General Manager för Giro Sport Design, BRG Sports. Senior Vice President Product och Brand Marketing för Giro Sport Design och Easton Cycling, Easton Bell Sports.

innehav i bolaget

Inget

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Magnus Welander

Styrelsemedlem sedan 2016. Medlem i ersättningsutskottet.


Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag

Koncernchef Thule Group.

Utvalda historiska uppdrag

Vd för Envirotainer, olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pernilla Wiberg

Styrelsemedlem sedan 2016.


Född 1970. Treårig samhällsvetenskaplig linje. Ekonomistudier, Högskolan i Borlänge.

Aktuella uppdrag

Ägare av Pernilla Wiberg Sport Promotion. Minoritetsägande i Hotell Idre Sweden. Styrelseledamot i OS-aktivas förening (WOA). Ordförande i en arbetsgrupp i Internationella skidförbundet.

Utvalda historiska uppdrag

Vinnare av två OS-guld, fyra VM-guld och 24 världscuptävlingar i alpin skidåkning.

innehav i bolaget

50 000 optioner
avser innehav 31 december 2017.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.