Rotationsrörelse

Historiskt har hjälmar designats för att skydda mot energier och krafter som uppkommer från en linjär påverkan, med det primära syftet att skydda mot skallfrakturer, vilket återspeglas i de nuvarande regulatoriska certifieringsstandarderna som för närvarande inte tar hänsyn till rotationsrörelser från sneda islag mot huvudet. Den mänskliga hjärnan är dock känsligare mot rotationsrörelser än linjära rörelser.

Rotationsrörelser är resultatet av sneda islag mot huvudet och är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för både mindre allvarliga och svårare hjärnskador. Forskning har visat att de vanligaste svårare hjärnskadorna, såsom diffus axonal skada (DAI) och subdural hematom (SDH) är mer lättorsakade när huvudet utsatts för rotationsrörelser. Liknande forskning har visat att rotationsrörelser innebär en större sannolikhet för hjärnskakning eller mildare traumatiska hjärnskador än helt raka islag.

MIPS har upplevt en ökad medvetenhet om betydelsen av skydd mot rotationsrörelser. Den ökade medvetenheten innebär exempelvis ett ökat fokus från organisationers och reglerande myndigheters arbetsgrupper gällande hjälmstandarder. Under 2018 uppgick antalet varumärken som lanserat lösningar med MIPS BPS i sina hjälmmodeller till 78 fördelat inom fem hjälmkategorier, vilket tyder på en ökad varumärkes- och konsumentmedvetenhet avseende skydd mot rotationsrörelser.

Ett flertal arbetsgrupper, knutna till organisationer och reglerande myndigheter som på olika sätt påverkar hjälmstandarder diskuterar i allt högre grad effekterna av rotationsrörelser och olika sätt att införliva skydd mot rotationsrörelse i hjälmstandarder. Exempel på arbetsgrupper är:

  • CEN TC158 – WG11
  • NOCSAE new test method for American football helmets
  • FIM Helmet Certification Program (FHCP)

Detta ökade fokus på ämnet har varit särskilt tydligt de senaste åren.

Ytterligare ett bevis på en ökad medvetenhet om skydd mot rotationsrörelser är att konsumenttester har börjat beakta sneda islag i sina metoder för att jämföra olika hjälmar. Det amerikanska testinstitutet Virginia Tech har introducerat rotationsrörelser i sitt testprotokoll för snö- och cykelhjälmar. De svenska försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar genomför båda ett årligt test av cykelhjälmar, och började inkludera skydd mot sneda islag i sina bedömningar från och med 2012. Vidare började Consumer Report, en ideell organisation med bas i USA som utför tester, att inkludera sneda islag i sina cykelhjälmstester under 2016 och fokuserar därmed på att informera cyklisterna om skadligheten av rotationsrörelser och vilka hjälmar som enligt deras test erbjuder bäst skydd.

– MCELHANEY J. H., ROBERTS V. L., HILYARD J. F. (1976). “PROPERTIES OF HUMAN TISSUES AND COMPONENTS: NERVOUS TISSUES,” I HANDBOOK OF HUMAN TOLERANCE (TOKYO: AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE INC)
– GENNARELLI T. A., THIBAULT L. E., TOMEI G., WISER R., GRAHAM D. I., ADAMS J. (1987). “DIRECTIONAL DEPENDENCE OF AXONAL BRAIN INJURY DUE TO CENTROIDAL AND NON-CENTROIDAL ACCELERATION,” I PROCEEDINGS OF THE 31ST STAPP CAR CRASH CONFERENCE (WARRENDALE, PA: SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS)
– HTTP://WWW.SIS.SE/NYHETER-OCH-PRESS/NYHETER/NY-PROVNINGSMETOD-FOR-HJALMAR/
– NOCSAE DOC (ND)002-16, HTTP://NOCSAE.ORG/WP-CONTENT/FILES_MF/1451499468ND00216MFRDFBHELMETSSTANDARDPERFORMANCE.PDF
– HTTP://WWW.FIM-LIVE.COM/EN/ARTICLE/FIM-HELMET-CERTIFICATION-PROGRAMME
– KLUG C, FEIST F, TOMASCH E, TESTING OF BICYCLE HELMETS FOR PREADOLESCENTS, PROCEEDING OF IRCOBI CONFERENCE 2015