Rotationsrörelse

Historiskt har hjälmar designats för att skydda mot energier och krafter som uppkommer från en linjär påverkan, med det primära syftet att skydda mot skallfrakturer, vilket återspeglas i de nuvarande regulatoriska certifieringsstandarderna som för närvarande inte tar hänsyn till rotationsrörelser från sneda islag mot huvudet. Den mänskliga hjärnan är dock känsligare mot rotationsrörelser än linjära rörelser.

Rotationsrörelser är resultatet av sneda islag mot huvudet och är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för både mindre allvarliga och svårare hjärnskador. Forskning har visat att de vanligaste svårare hjärnskadorna, såsom diffus axonal skada (DAI) och subdural hematom (SDH) är mer lättorsakade när huvudet utsatts för rotationsrörelser. Liknande forskning har visat att rotationsrörelser innebär en större sannolikhet för hjärnskakning eller mildare traumatiska hjärnskador än helt raka islag.

MIPS har upplevt en ökad medvetenhet om betydelsen av skydd mot rotationsrörelser. Den ökade medvetenheten innebär exempelvis ett ökat fokus från organisationers och reglerande myndigheters arbetsgrupper gällande hjälmstandarder. 60 hjälmvarumärken över hela världen använde dessutom MIPS BPS i sina hjälmmodeller under 2017, vilket tyder på en ökad varumärkes- och konsumentmedvetenhet avseende skydd mot rotationsrörelser.

Ett flertal arbetsgrupper, knutna till organisationer och reglerande myndigheter som på olika sätt påverkar hjälmstandarder diskuterar i allt högre grad effekterna av rotationsrörelser och olika sätt att införliva skydd mot rotationsrörelse i hjälmstandarder. Exempel på arbetsgrupper är:

  • CEN TC158 – WG11
  • NOCSAE new test method for American football helmets
  • FIM Helmet Certification Program (FHCP)

Detta ökade fokus på ämnet har varit särskilt tydligt de senaste åren.

Ett bevis på den ökade medvetenheten om skydd mot rotationsrörelser är det faktum att vissa konsumenttester har börjat inkludera skydd mot sneda islag i sin metod för att jämföra olika hjälmar. Det svenska försäkringsbolaget Folksam, som genomför ett årligt test av cykelhjälmar, började ta med skydd mot sneda islag mot huvudet i sin bedömning år 2012. Vidare började Consumer Report, en ideell organisation med bas i USA som utför tester och jämförelser, inkludera sneda islag mot huvudet i sina cykelhjälmstester under 2016. Dessa jämförande konsumentstudier har även kompletterats av vetenskapliga publikationer där exempelvis ett forskningsteam från the Vehicle Safety Institute at Graz University of Technology, Österrike, jämfört sex cykelhjälmar (en med MIPS BPS) och genomfört tester där det bland annat ingått mätningar av rotationsrörelser som överfördes till hjärnan.

– MCELHANEY J. H., ROBERTS V. L., HILYARD J. F. (1976). “PROPERTIES OF HUMAN TISSUES AND COMPONENTS: NERVOUS TISSUES,” I HANDBOOK OF HUMAN TOLERANCE (TOKYO: AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE INC)
– GENNARELLI T. A., THIBAULT L. E., TOMEI G., WISER R., GRAHAM D. I., ADAMS J. (1987). “DIRECTIONAL DEPENDENCE OF AXONAL BRAIN INJURY DUE TO CENTROIDAL AND NON-CENTROIDAL ACCELERATION,” I PROCEEDINGS OF THE 31ST STAPP CAR CRASH CONFERENCE (WARRENDALE, PA: SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS)
– HTTP://WWW.SIS.SE/NYHETER-OCH-PRESS/NYHETER/NY-PROVNINGSMETOD-FOR-HJALMAR/
– NOCSAE DOC (ND)002-16, HTTP://NOCSAE.ORG/WP-CONTENT/FILES_MF/1451499468ND00216MFRDFBHELMETSSTANDARDPERFORMANCE.PDF
– HTTP://WWW.FIM-LIVE.COM/EN/ARTICLE/FIM-HELMET-CERTIFICATION-PROGRAMME
– KLUG C, FEIST F, TOMASCH E, TESTING OF BICYCLE HELMETS FOR PREADOLESCENTS, PROCEEDING OF IRCOBI CONFERENCE 2015