Revisorer

Vid årsstämman den 11 maj 2016 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB (i egenskap av registrerat revisionsbolag) för tiden intill slutet av årsstämman 2020 med Tomas Gerhardsson (auktoriserad revisor och medlem av FAR) som huvudansvarig revisor.

KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2014.

Revisorn uppbär arvode enligt räkning vilket är i enlighet med beslut på årsstämman.