Om MIPS


MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på mer än 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

MIPS BPS är utformat för att addera ett skydd i hjälmen mot rotationsrörelser. Rotationsrörelser är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för hjärnskador vid islag.

Huvudkomponenten i MIPS BPS är MIPS lågfriktionsskikt, vilket imiterar hjärnans eget skyddssystem och möjliggör en relativ rörelse mellan huvudet och hjälmen. MIPS BPS är utformat för att verka vid islag från samtliga vinklar, därav namnet MIPS vilket är en förkortning av Multi-directional Impact Protection System.

MIPS BPS är enkel att implementera i såväl nya som existerande hjälmmodeller och säljs till den globala hjälmindustrin vilka integrerar MIPS BPS i sina hjälmar. För hjälmindustrin innebär detta att de kan sälja en hjälm med ett möjligt skydd mot rotationsrörelse och därmed differentiera varumärket samt skapa mervärde. Hjälmindustrin marknadsför aktivt nyttan av lösningen samt MIPS varumärke mot slutanvändaren. Fram till och med 2018 har vi sålt fler än 9,2 miljoner MIPS BPS-enheter inom hjälmkategorierna snö, cykel, ridsport, motorcykel och klättring.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm där vår unika testanläggning också är belägen. Tillverkningen av komponenterna till lösningen sker i Kina hos underleverantörer. För att skapa smidigare processer med våra kunder har vi etablerat ett dotterbolag i Kina. Totalt är vi idag 39 medarbetare som arbetar med försäljning, forskning och utveckling, produktion och administration.