MIPS HISTORIA

Starten för 20 års forskning om rotationsrörelser

År 1995 började den svenske hjärnkirurgen Hans von Holst från Karolinska Institutet i Stockholm att utforska hur hjälmar i allmänhet var konstruerade, utifrån övertygelsen om att hjälmarna inte erbjöd ett tillräckligt skydd mot hjärnskador. Hans von Holst kontaktade KTH i Stockholm för att initiera biomekanisk forskning om förebyggande av huvud- och nackskador vilket resulterade i att studenten Peter Halldin påbörjade sin doktorsavhandling inom biomekaniken vid skador på huvud och nacke. År 1996 lade Hans von Holst och Peter Halldin fram idén om MIPS-lösningen, vilken imiterar hjärnans eget skyddssystem. Under samma period blev Svein Kleiven anställd som doktorand och påbörjade utvecklingen av det som blev en av de allra främsta så kallade FE-modellerna (Finite Element) av den mänskliga hjärnan. Modellen är ett viktigt forskningsverktyg för MIPS för att kunna visualisera och mäta effekterna av MIPS BPS.

MIPS tidiga historia i korthet:

Forskningsfas

1996–1998
Med start 1996 utvecklades idén om MIPS-lösningen. Startfinansiering erhölls för att täcka kostnader för att utföra experimentella teser och kostnader för patentansökningar.

Uppstartsfas

1998–2001
Den första prototypen av en hjälm utrustad med MIPS lösning testades vid University of Birmingham 2000, och ledde till publiceringen av den första vetenskapliga artikeln 2001.

2001-2004
MIPS började drivas som ett aktiebolag och bytte namn till MIPS AB.

2004-2007
En egen ridhjälm med en MIPS-lösning utvecklades och lanserades på den svenska marknaden.

2008-2009
De första institutionella investerarna investerade i Bolaget och det första externa kundavtalet tecknades (POC).

Tillväxt- / Ingredient brand-strategi

2010-2011
År 2010 fattades det strategiska beslutet att helt fokusera på att bli ett ledande ingrediensvarumärke genom att sälja och licensiera dess teknik inom olika hjälmkategorier och inte marknadsföra egna hjälmar.

2012
Under 2012 sågs en ökad medvetenhet om riskerna förknippade med rotationsrörelser, speciellt i USA efter debatter om sportrelaterade hjärnskakningar.

2013-2014
År 2013 intensifierades diskussionerna med världens då största hjälmföretag, BRG Sports, Inc., dåvarande ägare av varumärkena Giro och Bell. Under 2014 resulterade diskussionerna i både kommersiella lanseringar av hjälmar med MIPS BPS av såväl Giro som Bell, samt en investering i Bolaget av BRG Sports, Inc. (inledningsvis via det dåvarande dotterbolaget Bell Technology Acquisition, LLC) som ytterligare ett bevis på tron på Bolagets teknik.

2015
År 2015 utgjorde ett genombrott i MIPS historia, när Bolagets sålde över 1 miljon MIPS BPS-enheter till 28 hjälmvarumärken, motsvarande en volymökning med 275 procent jämfört med föregående år.

2016
Från att tidigare ha funnits i motocrosshjälmar lanserades under 2016 även de första landsvägsmotorcykelhjälmen med MIPS BPS, och MIPS upplevde en fortsatt volymökning med en försäljning av 1 671 tusen MIPS BPS-enheter.