MARKNAD

Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng.ingredient brand model) erbjuder vi MIPS Brain Protection System (BPS) på den globala marknaden för hjälmlösningar vilka är designade för att ge skydd mot rotationsrörelser som överförs till hjärnan vid sneda islag mot huvudet (nedan kallat ”rotationsrörelser”). Eftersom tekniker för att erbjuda ett sådant skydd nyligen har gjorts tillgängliga för hjälmvarumärkena, och därmed även för konsumenterna, är marknaden relativt ny.

MIPS BPS är utformat för att addera ett skydd mot rotationsrörelser och kan integreras både i hjälmar för konsumentmarknaden, såsom cykel-, snö-, motorcykel- och ridhjälmar, samt i hjälmar för yrkesmässigt bruk, exempelvis militär- och polishjälmar samt i hjälmar till räddningstjänsten. Vår uppskattning är att dessa marknader tillsammans motsvarar en årlig volym om över 70 miljoner hjälmar. De underliggande hjälmkategorierna uppvisar en varierande grad av marknadspenetration för den här typen av skydd. Till följd av den ökade medvetenheten om riskerna förknippade med rotationsrörelser förväntar sig MIPS en fortsatt marknadstillväxt för hjälmlösningar som erbjuder ett relevant skydd.

Marknaden för konsumenthjälmar

Marknaden för konsumenthjälmar består av ett antal kategorier av hjälmar som används för sport och/eller transport. Vi uppskattar att denna marknad uppgår till en årlig volym om över 60 miljoner sålda hjälmar. Vår initiala fokus på denna marknad är på mellan- till premiumprissatta hjälmar (som har ett ungefärligt pris i detaljhandeln på 40 USD och uppåt), och vilka representerar en uppskattad total årlig volym på över 33 miljoner sålda hjälmar. Under de senaste tio åren har vi sett en trend mot nerkortade ersättningscykler för hjälmar, vilket vi tror beror på ett ökat säkerhetsmedvetande och ett ökat intresse för ny design och nya tekniker.

De viktigaste hjälmkategorierna för MIPS på marknaden för konsumenthjälmar (uppskattade årliga volymer):

cykel

Uppskattad årlig volym om över 25 miljoner hjälmar, varav vi uppskattar att vår initiala fokusmarknad står för över 10 miljoner hjälmar. Cykelhjälmar kan delas in i två huvudkategorier: pendling (barn/stadsbruk) och tävling (tävlingar/sportentusiaster, inkl hjälmar till landsvägscyklar och mountain bikes). Den första MIPS BPS levererades till cykelhjälmar 2010 och 2017 levererade vi till 44 cykelhjälmsvarumärken.

SNÖ

Uppskattad årlig volym om över 6 miljoner hjälmar, varav vi uppskattar att vår fokusmarknad står för över 5 miljoner hjälmar.Snöhjälmar kan delas in i två huvudkategorier: fritidsbruk (barn/familj/nybörjar- och medelnivåer) och avancerad användning (freestyle och offpist-åkning/alpina tävlingar). Den första MIPS BPS för snöhjälmar levererades 2010 och 2017 levererade vi till 22 snöhjälmsvarumärken.

MOTORCYKEL

Uppskattad årlig volym om över 20 miljoner hjälmar, varav vi uppskattar att vår fokusmarknad står för över 15 miljoner hjälmar. Motorcykelhjälmar kan delas in i två huvudkategorier: motorcykel (bestående av pendlings-/fritidshjälmar samt tävlingshjälmar) och motocross. Den första MIPS BPS för motorcykelhjälmar levererades 2013 och under 2017 levererade vi till 12 motorcykelhjälmsvarumärken.

RIDSPORT

Uppskattad årlig volym om över 2 miljoner hjälmar, varav vi uppskattar att vår fokusmarknad står för över 1 miljon hjälmar. Den första MIPS BPS till ridsport levererades 2009 och 2017 levererade vi till två ridhjälmsvarumärken.

LAGSPORT

Uppskattad årlig volym om över 3 miljoner hjälmar, varav vår fokusmarknad uppskattas till över 2 miljoner hjälmar. Lagsporter omfattar tex amerikansk fotboll, ishockey och lacrosse. Hjälmar till amerikansk fotboll kännetecknas av en särskild upprustningscykel där hjälmens innerfoder kan ersättas varje år, medan ytterskalet följer de allmänna ersättningscyklerna. Hittills har vi inte levererat till denna kategori. Däremot utvecklar vi produkter avsedda för denna hjälmkategori.

ÖVRIGT

Marknaden för övrigt uppskattas till en årlig volym om över 4 miljoner hjälmar. Till denna kategori hör tex hjälmar för bilsporter, baseball, klättring, snöskoter, wakeboard/kiteboard, samt forspaddling och forsränning. Hittills har vi inte levererat till denna kategori.

Marknaden för hjälmar för yrkesmässigt bruk

Vi uppskattar att den del av marknaden för hjälmar för yrkesmässigt bruk som MIPS initialt avser att fokusera på står för en årlig volym om över 10 miljoner hjälmar. De viktigaste hjälmkategorierna för MIPS på marknaden för hjälmar för yrkesmässigt bruk är:

MILITÄR

Marknaden för militärhjälmar kan delas in i två huvudkategorier: hjälmar till markstyrkor och flygvapen. Hjälmar till markstyrkor används av specialstyrkor och reguljära styrkor och hjälmar för flygvapen kan indelas i hjälmar för helikoptrar och flygplan. Vårt initiala fokus ligger på hjälmar till specialförband, med den långsiktiga ambitionen att även tillhandahålla MIPS lösningar till hjälmar använda av reguljära styrkor och luftstyrkor. Vi har under ett antal år fört en dialog med företag som tillverkar militärhjälmar och har upplevt ett ökat intresse för implementeringen av skydd mot rotationsrörelse i militärhjälmar. Ett utmärkande drag för ballistiska hjälmar, vilka utgör huvuddelen av samtliga hjälmar inom det militära, är att hjälmens ytterskal har en livslängd på flera år medan innerfodret vanligtvis byts ut vartannat år. Detta skulle kunna leda till ytterligare efterfrågan av MIPS BPS. Vi utvecklar för närvarande produkter avsedda för denna kategori.

POLIS

Marknaden för polishjälmar utgörs av kravallpolishjälmar och ballistiska hjälmar, som ofta liknar de hjälmar som används inom militära specialstyrkor och därmed ofta har samma särdrag gällande upprustnings- och ersättningscykler.

RÄDDNINGSTJÄNST

Marknaden för hjälmar till räddningstjänsten omfattar brandhjälmar som används vid rökdykning samt hjälmar som används vid eftersöknings- och räddningsuppdrag, däribland trafikolyckor, skogsbränder, ambulansutryckningar samt eftersöknings- och räddningsuppdrag på hög höjd och på vatten. Hjälmar för eftersöknings- och räddningsuppdrag ersätts vanligtvis efter att hjälmen har utsatts för större påfrestningar.