MARKNAD

Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng.ingredient brand model) erbjuder vi MIPS Brain Protection System (BPS) på den globala marknaden för hjälmlösningar vilka är designade för att ge skydd mot rotationsrörelser som överförs till hjärnan vid sneda islag mot huvudet (nedan kallat ”rotationsrörelser”). Eftersom tekniker för att erbjuda ett sådant skydd nyligen har gjorts tillgängliga för hjälmvarumärkena, och därmed även för konsumenterna, är marknaden relativt ny.

MIPS BPS är utformat för att addera ett skydd mot rotationsrörelser och kan integreras både i hjälmar för konsumentmarknaden, såsom cykel-, snö-, motorcykel- och ridhjälmar, samt i hjälmar för yrkesmässigt bruk, exempelvis militär- och polishjälmar samt i hjälmar till räddningstjänsten. Vår uppskattning är att dessa marknader tillsammans motsvarar en årlig volym om över 70 miljoner hjälmar. De underliggande hjälmkategorierna uppvisar en varierande grad av marknadspenetration för den här typen av skydd. Till följd av den ökade medvetenheten om riskerna förknippade med rotationsrörelser förväntar sig MIPS en fortsatt marknadstillväxt för hjälmlösningar som erbjuder ett relevant skydd.

Marknaden för konsumenthjälmar

Marknaden för konsumenthjälmar består av ett antal kategorier av hjälmar som används för sport och/eller transport. MIPS uppskattar marknaden för hjälmar avsedda för konsumentbruk till nästan 60 miljoner sålda hjälmar per år. Initialt har bolaget fokuserat på ett mellan- och premiumsegment (med ett ungefärligt pris på 40 USD och uppåt) men tack vare att nya lösningar har utvecklats så efterfrågar marknaden MIPS lösningar även i lägre prissegment. Bolaget bedömer att det idag kan adressera 33 miljoner hjälmar inom konsumentmarknaden. MIPS uppskattar att ersättningscykeln för en hjälm uppgår till ungefär 5–8 år, men att den kan ha förkortats något genom ett större intresse för säkerhet och teknologi. 

De viktigaste hjälmkategorierna för MIPS på marknaden för konsumenthjälmar är:

cykel

Cykel är idag MIPS i särklass största kategori. Cykelhjälmar delas in i två underkategorier: pendling (barn/stadsbruk) och tävling (tävlingar/sportentusiaster, inklusive hjälmar till landsvägscyklar och mountain bikes). Hjälmar till den snabbt växande marknaden för elcycklar har även utvecklats men det är fortfarande en relativt liten marknad. MIPS har levererat BPS-enheter till cykelhjälmskategorin sedan 2010. Kategorin har en hög acceptans av MIPS BPS-lösningar och avvikelser är geografiskt betingade.

SNÖ

Kategorin snöhjälmar utgörs av både alpin- och snowboardhjälmar och delas in i två underkategorier: fritidsbruk (barn/familj/ nybörjar- och medelnivåer) och avancerad användning (park, offpist och friåkning samt alpina tävlingar). MIPS har levererat BPS-enheter till snöhjälmskategorin sedan 2010. Kategorin har en hög acceptans av MIPS BPS-lösningar och avvikelser är geografiskt betingade.

MOTORCYKEL

Motorcykelhjälmar är den marknad som har störst potential utifrån adresserbara hjälmar tack vare stor volym samt högre prispunkter än övriga kategorier för konsumentmarknaden. Kategorin kan delas in i två underkategorier: motorcykel (bestående av pendlings-/fritidshjälmar samt tävlingshjälmar) och motocross. Den första MIPS BPS-enheten inom kategorin levererades 2013. Motocross har en hög acceptans av MIPS lösningar, medan motorcykel fortfarande har en förhållandevis låg acceptans av MIPS BPS-lösningar.

RIDSPORT

Den första MIPS BPS-enheten levererades inom denna kategori 2008. Intresset för MIPS BPS ökar och finns nu även inom sporten hästpolo. MIPS har en förhållandevis låg acceptans i denna kategori. 

LAGSPORT

Kategorin lagsport omfattar framförallt amerikansk fotboll, ishockey och lacrosse. MIPS har lösningar för hjälmar inom lagsportskategorin, men har ännu inte levererat några lösningar till denna kategori.

ÖVRIGT

I kategorin övrigt finns till exempel hjälmar för bilsporter, baseboll, klättring, snöskoter, forsränning med mera. Under 2018 har bolaget endast levererat lösningar till klätterhjälmar. MIPS BPS-lösningar har förhållandevis låg acceptans i denna kategori.

Marknaden för hjälmar för yrkesmässigt bruk

MIPS uppskattar marknaden för hjälmar avsedda för yrkesmässigt bruk (LEAF – Law Enforcement Armed Forces), vilken MIPS avser att initialt fokusera på, till en årlig volym om över 10 miljoner hjälmar. Under 2018 hade MIPS inte levererat några MIPS BPS-enheter till denna kategori. MIPS har dock presenterat en hjälm för militärt bruk tillsammans med det svenska varumärket SAFE4U. De viktigaste hjälmkategorierna för MIPS på denna marknad är:

MILITÄR

Hjälmar för militärt bruk med två olika underkategorier: hjälmar till markstyrkor och hjälmar som används inom flygvapnet. Hjälmar till markstyrkor används både av specialstyrkor och reguljära styrkor. MIPS initiala fokus ligger på hjälmar till specialförband men den långsiktiga ambitionen är att även tillhandahålla MIPS lösningar till hjälmar använda av reguljära styrkor och till flygvapnet. Ett utmärkande drag för militära hjälmar är att hjälmens innanmäte vanligtvis byts ut 1–2 gånger per år, vilket innebär en intressant eftermarknad för MIPS.

POLIS

Marknaden för polishjälmar utgörs av hjälmar för kravallpolis och hjälmar för ballistiskt skydd. De senare är de samma som ofta används inom militära specialstyrkor och även dessa förväntas utgöra en intressant eftermarknad med ett utbyte av hjälmens innanmäte 1–2 gånger per år.

RÄDDNINGSTJÄNST

Hjälmar till räddningstjänsten omfattar brandhjälmar som används vid rökdykning samt hjälmar som används vid räddningsuppdrag, däribland trafikolyckor, skogsbränder, ambulansutryckningar samt eftersöknings- och räddningsuppdrag på hög höjd och på vatten.