Ledningsgrupp

Max Strandwitz

Född 1975 och CEO sedan 2019.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Civilekonomutbildning, Borås Högskola. Tidigare CFO Operations på Cloetta AB och Finance Director på Unilever Supply Chain Company och Unilever Nordic. CFO på MIPS AB.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

70 000 aktier
150 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Peter Halldin

Född 1968 och Chief Science Officer sedan 2008. 

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

PhD, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och medgrundare av MIPS.

Aktuella uppdrag

Postdoktorand på deltid vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Utvalda historiska uppdrag

Styrelseledamot i MIPS AB.

Innehav i bolaget

378 665 aktier
avser innehav 31 december 2018.

SHUYI ISAKSSON

Född 1978 och Head of Operations sedan 2016.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

BA English Education, Guangzhou College of Education, Kina. Entreprenörskap och affärsutveckling, Stockholm International School of Trading. Tidigare Account Manager på OSM Group AB.

Aktuella uppdrag

Styrelseledamot i MI Engineering AB.

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

16 505 aktier
50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Josefin L. Ytterborn

Född 1983 Head of Marketing sedan 2017.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Läst programmet Ekonomi, teknik och design vid Södertörn, Konstfack och KTH. Tidigare Brand och retail director på POC.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

Inget

JOHAN SAUER

Född 1978 och Försäljningschef sedan 2018.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, MS Accounting and Managerial Finance. University of New Mexico, Anderson School of Management. Tidigare Executive Vice President på RECCO AB.

Aktuella uppdrag

Ägare av, och styrelseledamot i, Fall Line AB.

Utvalda historiska uppdrag

Senior Associate, Arkwright AB.

Innehav i bolaget

Inget

Marcus Seyffarth

Född 1973 och Head of Product Development sedan 2019.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET

MSc Datalogi och Matematik, Stockholm Universitet / Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Grundare och verkställande direktör i EttSexEtt Skateboards HB.

Innehav i bolaget

23 300 aktier avser innehav per 31 december 2018.