Ledningsgrupp

Johan Thiel

Född 1964 och CEO sedan 2013.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Treårig ekonomisk linje. Business and Product Development Manager på Miscea B.V. Business & Client Development och partner/delägare i CoreComp AB.

Aktuella uppdrag

Styrelseledamot i Double T Capital AB.

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

297 000 aktier
200 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Peter Halldin

Född 1968 och Chief Science Officer sedan 2008. 

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

PhD, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och medgrundare av MIPS.

Aktuella uppdrag

Postdoktorand på deltid vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Utvalda historiska uppdrag

Styrelseledamot i MIPS AB.

Innehav i bolaget

378 665 aktier
avser innehav 31 december 2018.

SHUYI ISAKSSON

Född 1978 och Head of Operations sedan 2016.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

BA English Education, Guangzhou College of Education, Kina. Entreprenörskap och affärsutveckling, Stockholm International School of Trading. Tidigare Account Manager på OSM Group AB.

Aktuella uppdrag

Styrelseledamot i MI Engineering AB.

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

16 505 aktier
50 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

Josefin L. Ytterborn

Född 1983 Head of Marketing sedan 2017

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Läst programmet Ekonomi, teknik och design vid Södertörn, Konstfack och KTH. Tidigare Brand och retail director på POC.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

Inget

Christopher Pietrzak

Född 1974 och Chief Technology Officer sedan 2017.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Criminal Justice – Delta College, Michigan, USA Director of R&D: Bell Powersports at Vista Outdoor Director: Advanced Concepts Group (ACG) Easton Bell Sports/BRG (Bell, Giro, Riddell, Easton) Product Manager Easton Mountain Products: Easton Technical Products.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

Inget

 

Max Strandwitz

Född 1975 och CFO sedan 2016.

Utbildning och profes­sionell erfarenhet

Civilekonomutbildning, Borås Högskola. Tidigare CFO Operations på Cloetta AB och Finance Director på Unilever Supply Chain Company och Unilever Nordic.

Aktuella uppdrag

Inget

Utvalda historiska uppdrag

Inget

Innehav i bolaget

70 000 aktier
150 000 optioner
avser innehav 31 december 2018.

JOHAN SAUER

Född 1978 och Försäljningschef sedan 2018.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, MS Accounting and Managerial Finance. University of New Mexico, Anderson School of Management. Tidigare Executive Vice President på RECCO AB.

Aktuella uppdrag

Ägare av, och styrelseledamot i, Fall Line AB.

Utvalda historiska uppdrag

Senior Associate, Arkwright AB

Innehav i bolaget

Inget