Ingrediensvarumärke

MIPS drivs som ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet genom att minska rotationsrörelser. De flesta hjälmar kan utrustas med MIPS BPS och tekniken har implementerats i cykel-, snö-, motorcykel-, rid- och klätterhjälmar.

Som ett ingrediensvarumärke marknadsför inte MIPS produkter direkt till slutanvändare. Istället syftar marknadsförings- och kommunikationsstrategin till att med begränsade marknadsföringskostnader få en hög grad av exponering mot slutanvändare genom att nyttja hjälmvarumärkenas breda och globala marknadsförings- och kommunikationsresurser. Det är dock väsentligt att ett enhetligt och kontrollerat marknadsföringsbudskap förs ut till slutanvändare och media genom kundernas säljkanaler, vilket säkerställs genom ett nära samarbete med hjälmvarumärkena. MIPS tillhandahåller nödvändig expertis, resurser och marknadsföringsmaterial till kundernas säljpersonal och distributörer, exempelvis genom deltagande på sälj- och distributörsmöten.

Hjälmar utrustade med MIPS BPS har alltid MIPS gula logotype på utsidan av hjälmen i enlighet med MIPS licensavtal som föreskriver en väl synlig och konsekvent varumärkesprofilering.