Finansiell Kalender

14 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Vecka 13

Årsredovisning

3 maj 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

9 maj 2019

Årsstämma

23 juli 2019

Delårsrapport april-juni 2019

8 november 2019

Delårsrapport juli-september 2019