Finansiell Kalender

17 augusti 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

9 November 2017

Delårsraport för perioden 1 januari – 30 september 2017

15 februari 2018

Bokslutskommuniké