Årsstämma 2019

9 Maj, 2019


Årsstämman 2019 i MIPS AB (publ) ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 43 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman. 

Protokollet från årsstämman finns nedan.


Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.


22 maj 2019

Svenska

29 mars 2018

Svenska