Årsstämma 2018

15 Maj, 2018


Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december äger rum tisdagen den 15 maj i Stockholm

Årsstämman hålls tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Inregistrering börjar klockan 14.00.

Anmälan ska ske skriftligen till adress MIPS AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 58. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via http://anmalan.vpc.se/mipscorp2018.

Anmäl er här

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.

Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.


30 mars 2018

Svenska