Årsstämma 2018

15 Maj, 2018


Årsstämman 2018 i MIPS AB (publ) ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 15.00, GT 30:s lokaler, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman. 

Protokollet från årsstämman finns nedan.


Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.


15 maj 2018

Svenska

15 maj 2018

Svenska

30 mars 2018

Svenska