Årsstämma 2018

15 Maj, 2018


Årsstämma i MIPS AB (publ) ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 15.00, GT 30:s lokaler, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till MIPS på e-mail: max.strandwitz@mipsprotection.com eller på adress: MIPS AB Att: Årsstämma Källtorpsvägen 2 183 71 Täby

Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 21 mars 2019. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Totalt var cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman. Protokollet från årsstämman finns nedan.


Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.


15 maj 2018

Svenska

15 maj 2018

Svenska

30 mars 2018

Svenska