Max strandwitz – CEO

 
 

Magnus Welander – Styrelseordförande

 
 

Logotyper

Huvudkontor och lab

Miljöbilder