Aktiekapitalets utveckling

24 april 2001 Bildande 100 000 1 000 100 000 1 000
3 september 2003 Nyemission 15 000 150 115 000 1 150
27 juni 2005 Nyemission 10 000 100 125 000 1 250
12 september 2006 Nyemission 9 300 93 134 300 1 343
12 december 2007 Nyemission genom kvittning 9 400 94 143 700 1 437
16 september 2008 Nyemission 30 000 300 173 700 1 737
24 september 2008 Nyemission 30 000 300 203 700 2 037
12 november 2008 Nyemission 101 800 1 018(2) 305 500 3 055
3 november 2009 Nyemission genom kvittning 60 000 600 (3) 365 500 3 655
3 november 2009 Nyemission 117 700 1 177 (4) 483 200 4 832
28 januari 2011 Nyemission 141 300 1 413(5) 624 500 6 245
28 januari 2011 Nyttjande av köpoption 6 000 60 630 500 6 305
28 februari 2012 Nyemission 101 000 1 010 (6) 731 500 7 315
15 maj 2012 Nyemission 50 000 500 (7) 781 500 7 815
9 augusti 2013 Nyemission delvis genom kvittning 362 200 3 622 (8) 1 143 700 11 437
26 november 2013 Nyemission 135 200 1 352 (9) 1 278 900 12 789
1 april 2014 Nyemission 633 000 6 330 1 911 900 19 119
17 mars 2016 Nyttjande av köpoption 282 700 2 827 2 194 600 21 946
29 juli 2016 Nyttjande av köpoption 9 300 93 2 203 900 22 039
 13 februari 2017 Aktiesplit (1000:1)  –  22 016 961  2 203 900

22 039 000

 22 mars 2017

Erbjudandet

 326 087  3 260 870  2 529 987  25 299 870
1)  Stamaktier om inget annat anges. 6)  Samtliga preferensaktier av serie 2 (föregående aktieserie).
2)  Samtliga preferensaktier av serie 1 (föregående aktieserie). 7)  Samtliga preferensaktier av serie 1 (föregående aktieserie).
3)  Samtliga preferensaktier av serie 1 (föregående aktieserie). 8)  Samtliga preferensaktier av serie A.
4)  Samtliga preferensaktier av serie 1 (föregående aktieserie). 9)  Samtliga preferensaktier av serie A.
5)  Samtliga preferensaktier av serie 1 (föregående aktieserie).