Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 30 september 2017, cirka 3 100.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 55 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 45 procent varav övriga Norden 1 procent, övriga Europa 21 procent och USA 23 procent.

Bell Technology Acquisition 16,5
HealthCap VL.P. 8,5
Tredje AP Fonden 6,2
Robur 5,5
JP Morgan Bank Lux 4,5
NTC Various 3,5
Lannebo Fonder 3,5
SSB Client 2,9
Robur Microcap 2,9
Handelsbanken Fonder 2,3
Total största aktieägare 56%
Övriga 44%

Källa: Euroclear per den 30 september, 2017