Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 31 december 2018 var cirka 4000.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 58 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 42 procent varav, övriga Europa 22 procent, USA 18 procent och övriga 2 procent.

Swedbank Robur Fonder 8,1
Tredje AP-fonden 7,2
HealthCap 7,2
Bell Technology Acquisition LLC 7,1
Capital Group 5,5
C WorldWide Asset Management 4,3
AMF Försäkring & Fonder 2,7
Consensus Asset Management AB 2,4
Kuwait Investment Authority 2,2
Länsförsäkringar Fonder 1,9
Total största aktieägare 48,5%
Övriga 51,5%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen