Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 31 mars 2019 var cirka 6600.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 56 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 33 procent varav, USA 19 procent, övriga Europa 8 procent och övriga 6 procent. Anonymt ägande uppgick till 11 procent.

Tredje AP-fonden 7,3
Bell Technology Acquisition LLC 7,1
Swedbank Robur Fonder 6,6
HealthCap 6,4
Capital Group 5,5
C WorldWide Asset Management 4,1
Kuwait Investment Authority 2,6
AMF Försäkring & Fonder 2,6
JP Morgan Asset Management 1,8
Georg Möller 1,5
Total största aktieägare 45,6%
Övriga 54,4%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen