Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 31 december 2017, cirka 3 100.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 52 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 48 procent varav , övriga Europa 24 procent och USA 24 procent.

Bell Technology Acquisition 16,5
HealthCap VL.P. 8,5
Tredje AP Fonden 7,3
Robur 5,5
JP Morgan Bank Lux 4,7
NTC Various 3,7
Lannebo Fonder 3,0
SSB Client 2,9
Robur Microcap 2,6
Handelsbanken Fonder 2,6
Total största aktieägare 57,3%
Övriga 42,7%

Källa: Euroclear per den 31 december, 2017