Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 31 mars 2018, cirka 3 100.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 51 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 49 procent varav , övriga Europa 28 procent och USA 21 procent.

Bell Technology Acquisition 16,5
HealthCap VL.P. 8,5
Swedbank Robur Fonder 8,1
Tredje AP-fonden 7,2
Belgravia Capital SGIIC 5,1
C WorldWide Asset Management 4,3
Handelsbanken Fonder 3,6
AMF Försäkring & Fonder 2,5
Länsförsäkringar Fonder 2,0
Peter Halldin 1,9
Total största aktieägare 59,6%
Övriga 40,4%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen