Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 30 september 2018, cirka 3700.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 42 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 58 procent varav, övriga Europa 32 procent, USA 24 procent och övriga 2 procent.

Bell Technology Acquisition 15,1
Swedbank Robur Fonder 8,1
Tredje AP-fonden 7,5
HealthCap 7,2
Capital Group 5,5
C WorldWide Asset Management 4,3
AMF Försäkring & Fonder 2,4
Belgravia Capital SGIIC 2,2
Kuwait Investment Authority 2,1
Peter Halldin 1,7
Total största aktieägare 55,9%
Övriga 44,1%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen