Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 30 juni 2019 var cirka 7700.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 50 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 34 procent varav USA 17 procent, övriga Europa 14 procent, och övriga 3 procent. Anonymt ägandet uppgick till 16 procent.

Tredje AP-fonden 7,3
Swedbank Robur Fonder 6,7
Capital Group 5,5
Bell Technology Acquisition LLC 5,0
C WorldWide Asset Management 4,5
HealthCap 3,6
Kuwait Investment Authority 2,4
AMF Försäkring & Fonder 2,2
JP Morgan Asset Management 1,7
Consensus Asset Management AB 1,5
Total största aktieägare 40,3%
Övriga 59,7%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen