Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 30 juni 2017 uppgick till cirka 2 700.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 60 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 40 procent varav övriga Norden 1 procent, övriga Europa 22 procent och USA 17 procent.

Bell Technology Acquisition 16,5
HealthCap VL.P. 8,5
Robur 8,0
Tredje AP Fonden 6,2
Handelsbanken Fonder 5,2
JP Morgan Bank 4,3
Lannebo Fonder 3,5
AMF 2,5
KTH – Chalmers Capital 2,3
Total största aktieägare 49%
Övriga 51%

Källa: Euroclear per den 30 Juni, 2017