Aktieägarstruktur

Mips är noterat på Nasdaq Stockholm på small cap-listan. Antalet aktieägare per 30 juni 2018, cirka 3 000.

Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 54 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 46 procent varav , övriga Europa 21 procent, USA 23 procent och övriga 2 procent.

Bell Technology Acquisition 16,5
HealthCap VL.P. 8,5
Swedbank Robur Fonder 8,1
Tredje AP-fonden 7,5
Belgravia Capital SGIIC 5,0
C WorldWide Asset Management 4,3
AMF Försäkring & Fonder 2,9
Länsförsäkringar Fonder 2,4
Janus Henderson Investors 2,0
Total största aktieägare 61,7%
Övriga 38,3%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen