MIPS AB publicerar årsredovisningen för 2017

Carl GundersenOkategoriserad

MIPS AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2017.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com


Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2018 klockan 10:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
[email protected]
tel +46 73 399 65 88

MAX STRANDWITZ, CFO
[email protected]
tel +46 70 961 17 54

 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 24 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se  www.mipscorp.com


MIPS AB – Årsredovisning 2017

Kommentera