MIPS utmärker sig som ett av de mest snabbväxande företagen i DI:s Gasell tävling.

Leave a Comment

I tidningen Dagens Industris Gaselltävling 2017 placerade sig MIPS på plats nummer 5 i Stockholms län och 8 i hela Sverige


Varje år utser tidningen de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län till Gaseller. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga nedanstående kriterier. Utöver dessa görs även en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar vägs in vilka visar på en sund verksamhet.

En Gasell har:

En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser

 

 

 

 

   

   

   

  Om MIPS

  MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

  Bolagets huvudkontor med 24 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under RTM oktober 2016/ september 2017 uppgick MIPS nettoomsättning till 116,5 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 23,1 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.
  För mer information se www.mipscorp.com. 


  PDF

  Lämna ett svar